Short CV in Finnish

Dosentti, Tri Eleni Berki – Lyhyt CV

24.kesäkuuta 2019

Tohtori Eleni Berki toimii dosenttina (adjunct professor) Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa. Hänen erikoisalueena on ohjelmistotuotteiden laatu ja muodollinen mallinnus (software quality and formal modelling). Eleni Berki on toiminut 13 vuotta (2006-2018) Tampereen yliopistossa vanhempana yliopiston tutkijana ja yliassistenttina. Lisäksi Berki on vanhempi tutkimus- ja kehityskonsultti (2019-) sekä kansainvälisten projektien yhteistyökumppani Software Engineering Education and Quality Mangement SEEQMA Oy:n kanssa (Suur-Lontoon alue, UK). Eleni on monikielinen ja hänellä on todistettu monipuolinen akateeminen ja teollinen ura. Hänellä on vankka työkokemus monitieteellisestä tutkimuksesta. Hänellä on syvä tietämys ohjelmistojen laadunhallinasta. Hänellä on laajat organisatoriset ja tieteelliset yhteydet erityisesti Kreikassa, Englannissa, Suomessa ja Kiinassa.

Lisäksi, Elenillä on:

  • Tutkimusosaamista, jota arvostetaan kansainvälisesti niin teollisuus- kuin akateemisessa maailmassa; yli 150 julkaisua ja teollisuusraporttia, joilla on pitkäaikainen sosiaalinen vaikutus. Hänen julkaisuihinsa on viitattu satoja kertoja kansainvälisesti.
  • Tietämystä tietotekniikan klassisen teoreettisen käytännön laajennuksista reaalimaailman sovelluksiin ja ongelmanratkaisuihin. Esimerkiksi pankkisektorin, telekommunikointisektorin ja paperitehtaiden prosessien laskennallinen uudelleensuunnittelu, laskennallinen käyttäjämallinnus ja tietoverkkoturva, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen laatu ja sähköisen terveydenhuollon sovellukset.
  • Elinikäinen ja tarttuva innokkuus tutkimukseen, innovatiiviseen oppimiseen ja tukiprosessien toteuttamiseen. Monia kandi- (BSc), maisteri- (MSc) ja tohtoriopiskelijoiden (PhD) lopputöiden ohjauksia ja arviointilausuntojen antoja, kurssien ja opetussuunnitelmien suunnittelua ja arviointia, kyky integroida ongelmaperustainen oppiminen opetus- ja oppimisprosesseihin, sekä intohimo tukea sosiokulttuurista ja sosiokognitiivista monimuotoisuutta niin akateemisessa maailmassa kuin yhteiskunnassakin.

Kansainväliset referoidut julkaisut, pedagogiset pätevyydet, tutkimusryhmien johtamiskyvyt ja menestyksellinen tutkimusrahoituksen hakeminen osoittavat Elenin lahjakkuudesta ja pitkästä kokemuksesta toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä tiimiyhteisössä, tieteidenvälisessä tutkimuksessa sekä hänen intohimosta tieteelliseen tutkimukseen ja yhteiskunnallis-tekniseen ongelmanratkaisuun.

Back To Top